3_Investiční strategie

Inwestujemy w branże, które rozumiemy

Zapewniamy atrakcyjne stopy zwrotu dla inwestorów i korzystne rozwiązania dla przemysłu

Mamy konserwatywne podejście do biznesu. Stawiamy na umiarkowany wzrost, bez podejmowania nadmiernego ryzyka w pogoni za niepewnymi zyskami. Długoterminowa stabilność sprawia, że inwestorzy chętnie powierzają nam swój kapitał.

B1160883

Cele inwestycyjne

Inwestujemy w większościowe udziały w spółkach przemysłowych w Europie Środkowej. Interesują nas przedsiębiorstwa na późniejszym etapie rozwoju, spółki wzrostowe, wykupy menedżerskie oraz projekty restrukturyzacyjne i pomocowe. Specjalizujemy się w takich branżach jak: inżynieria, kolejnictwo, motoryzacja, petrochemia, chemia, gaz ziemny, przetwórstwo drewna i tkaniny techniczne. Z myślą o przyszłości wspieramy nasze firmy, inwestując w automatyzację, zaawansowane technologie i nowoczesne materiały.

dsc_0357

Aktywne zarządzanie inwestycjami

Firmami z portfela Jet Investment zarządza nasz zespół ekspertów, którzy zasiadają w zarządach i radach nadzorczych spółek i angażują się w ich strategiczny rozwój. Każdą spółką portfelową zarządza dyrektor projektu, który jest bezpośrednio zaangażowany w działania operacyjne, a jego wynagrodzenie uzależnione jest od długoterminowych wyników firmy.
Takie podejście zapewnia elastyczny i skuteczny proces decyzyjny oraz minimalizuje ryzyko inwestycyjne.

_dsc6542

Dywersyfikacja portfela

Budując portfel inwestycyjny, dążymy do maksymalnego ograniczania ryzyka. Nasze spółki działają w wielu branżach i są zróżnicowane pod względem poziomu rozwoju. Część dywidendowa naszego portfela składa się z dobrze prosperujących przedsiębiorstw, które przeszły restrukturyzację i oferują atrakcyjne i stabilne stopy zwrotu. W przypadku wzrostowej części naszego portfela, inwestujemy w firmy z myślą o ich skutecznej restrukturyzacji i rozwoju w przyszłości.

_dsc7055

Wyższa dochodowość poprzez konsolidacje spółek

Podchodzimy strategicznie do naszych inwestycji, łącząc spółki z naszego portfela w większe grupy przemysłowe. Poprzez akwizycje i wzrost organiczny budujemy platformy biznesowe wokół jednej lub kilku spółek, zwiększamy ich pozycję rynkową, poprawiając łańcuchy dostaw i wykorzystując synergie sprzedażowe i produkcyjne.

W jakie firmy inwestujemy?

 • Firmy przemysłowe zorientowane na eksport, z unikalnymi produktami lub oferujące wysokiej jakości towary lub usługi

 • Spółki niedowartościowane ze względu na kryzys w branży lub nadzwyczajne okoliczności

 • Spółki w procesie restrukturyzacji lub niewypłacalne

 • Firmy z dużym potencjałem wzrostu

 • Spółki, dzięki którym możemy wzmocnić pozycję rynkową podmiotów z naszego portfela

 • Przejęcia oportunistyczne (w ramach interesujących nas sektorów)

Jakie są kryteria naszych inwestycji?

 • Roczne przychody spółki: 10–200 mln EUR
 • Wartość spółki: 0-100 mln EUR
 • Zysk EBITDA: Do 30 mln EUR, w tym także spółki generujące straty
 • Potrzeby inwestycyjne: do 100 mln EUR
 • Preferujemy zakup większościowych udziałów i przejęcie kontroli nad zarządem