Jet_team_300dpi

Razem tworzymy historie naszych firm

Inwestowanie to proces twórczy i angażujący

Choć naszym nadrzędnym celem jest chęć odniesienia sukcesu i pomnożenia kapitału, to zwykła ciekawość odgrywa również istotną rolę w naszych projektach. Każde przedsiębiorstwo ma swoją historię wartą prześledzenia i kontynuacji. Wiele z naszych projektów zaczęło się od prostych pomysłów i dużego zapału. Potem przyszedł czas na ciężką pracę i codzienne zmagania. Nasze projekty odnoszą sukcesy także dzięki wyjątkowym ludziom, z którymi współpracujemy, realizując naszą wizję rozwoju. W każdy z naszych projektów wkładamy maksimum zaangażowania. Pasjonuje nas poszukiwanie ciekawych rozwiązań biznesowych.

Igor Fait

Igor_Fait_JET00231

Lubor Turza

Lubor_Turza_JET00139

Libor Šparlinek

Libor_Sparlinek_JET00086

Marek Malík

Marek_Malik_JET00166
Igor_Fait_JET00231

Igor Fait

Partner zarządzający

Igor Fait pochodzi z Brna, stolicy Moraw, i jest założycielem Jet Investment. Jako członek rad nadzorczych spółek portfelowych, nadzoruje strategiczne decyzje oraz analizuje możliwości potencjalnych przejęć.

Jest absolwentem Wydziału Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu Mendla w Brnie. W latach 1990-1993 pracował jako zarządzający aktywami w Trade Fair Investment Fund oraz jako dyrektor ds. rynków kapitałowych w BVV. W 1993 roku założył dom maklerski Brno Broker Group (BBG). Spółka ta szybko znalazła się w pierwszej dziesiątce brokerów papierów wartościowych w Czechach. Po sprzedaży BBG w 1996 roku, założył Jet Investment.
The best investments according to Igor are: children, family, art

Najlepsze inwestycje według Igora Faita to: dzieci, rodzina, sztuka
Z zasady Igor Fait nigdy nie inwestuje w: kryptowaluty
Hobby: samochody, podróże

fait@jetinvestment.cz

Lubor_Turza_JET00139

Lubor Turza

Partner

Lubor Turza odpowiada za poszukiwanie celów przejęć i zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Od czasu dołączenia do Jet Investment w 1997 roku, z sukcesem przeprowadził wiele transakcji. Pełnił także funkcję dyrektora inwestycyjnego oraz nadzorował sprzedaż spółek po restrukturyzacji.

Jako członek zarządu w spółce BENVIG HEAT TRANSFER, członek rady nadzorczej w STROJÍRNY POLDI i PBS INDUSTRY oraz członek zarządu HOECKLE Group Lubor nadzoruje strategiczny rozwój wielu firm.

Jest absolwentem Politechniki w Brnie. W latach 1995-1996 pracował jako analityk w domu maklerskim BBG Brno, a następnie w dziale Corporate Finance, analizując potencjalne cele przejęć. 

Najlepsze inwestycje według Lubora Turzy to: edukacja, języki obce, private equity
Z zasady Lubor Turza nigdy nie inwestuje w: inwestycje o charakterze spekulacyjnym
Hobby: muzyka, wino, sport

turza@jetinvestment.cz

Libor_Sparlinek_JET00086

Libor Šparlinek

Partner

Libor odpowiada za relacje inwestorskie i subskrypcję udziałów w Funduszach Jet. W Jet Investment pracuje od momentu powstania firmy w 1997 roku. Wcześniej zarządzał projektami z branży nieruchomości  i zajmował się budowaniem synergii pomiędzy spółkami w ramach poszczególnych grup. Jako przewodniczący rad nadzorczych spółek portfelowych nadzoruje ich strategiczny rozwój.

Jest absolwentem Politechniki w Brnie. Do 1996 roku pracował jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w domu maklerskim BBG Brno w dziale Corporate Finance.

Najlepsze inwestycje według Libora to: rodzina, córki, podróże
Z zasady Libor nigdy nie inwestuje w: inwestycje bez przekonującej historii
Hobby: gadżety technologicznie

sparlinek@jetinvestment.cz

Marek_Malik_JET00166

Marek Malík

Partner

Marek pełni rolę partnera i członka zarządu, wspierając strategiczny rozwój Jet Investment, z którym związany jest od 2010 roku. Kieruje pracą zespołu inwestycyjnego i nadzoruje jego projekty. Działa też w ramach komitetu inwestycyjnego. Jako członek rad nadzorczych spółek portfelowych tworzy ich długoterminowe strategie rozwoju. Wcześniej zajmował się transakcjami fuzji i przejęć, zarządzał spółkami i nadzorował ich sprzedaż.

Jest absolwentem Politechniki w Brnie oraz Nottingham Trent University. Wcześniej pracował w Bank Austria Creditanstalt oraz Deutsche Bank w Pradze i Londynie, gdzie zajmował się obrotem papierami wartościowymi z Europy Środkowo-Wschodniej.

Według Marka najlepsze inwestycje to: edukacja, zdobywanie nowych doświadczeń, zdrowie, rodzina
Marek z zasady nigdy nie inwestuje w: we wszystko, co jest nielogiczne
Hobby: golf, podróże, architektura modernistyczna

malik@jetinvestment.cz

 

 
 
 
 

Oldřich Šoba

Oldrich_Soba_JET_D1150554

Jan Sklenář

Jan_Sklenar_JET00541

Jan Brávek

Jan_Bravek_JET00419

Jiří Kroc

Jiri_Kroc_JET00471
Oldrich_Soba_JET_D1150554

Oldřich Šoba

Dyrektor

Oldřich pracuje w Jet Investment od 2014 roku. Początkowo zaangażowany był w proces licencjonowania w Czeskim Banku Narodowym oraz tworzenie Funduszy Jet 1 i Jet 2.

Obecnie jako dyrektor inwestycyjny poszukuje nowych spółek portfelowych zarządza projektami inwestycyjnymi. Jest przewodniczącym rady nadzorczej spółki TEDOM. Wcześniej odpowiadał za inwestycje w LESS & TIMBER, PBS INDUSTRY i BENVIG HEAT TRANSFER.

Studiował finanse na Wydziale Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu Mendla w Brnie. Zanim dołączył do Jet Investment Oldřich pracował jako kierownik projektów i analityk w firmach konsultingowych oraz jako wykładowca uniwersytecki z zakresu rynków finansowych.

soba@jetinvestment.cz

 

 

Jan_Sklenar_JET00541

Jan Sklenář

Dyrektor

Jan dołączył do Jet Investment w 2015 roku, pełniąc rolę dyrektora inwestycyjnego i członka zarządu. Nadzorował spółki z Grupy MSV Metal (MSV Metal Studénka w Czechach i Kuźnia Ostrów Wielkopolski w Polsce) oraz Benet Automotive. Obecnie zajmuje się rozwojem grupy holdingowej, w skład której wchodzą firmy Kordcarbon i Fiberpreg. Poszukuje też kolejnych spółek do portfela i nadzoruje nowe projekty inwestycyjne. Wcześniej odpowiadał za przejęcie Grupy HOECKLE. 

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Studiował także w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Zanim dołączył do Jet Investment pracował w firmie konsultingowej Roland Berger.

sklenar@jetinvestment.cz

Jan_Bravek_JET00419

Jan Brávek

Dyrektor

Jan odpowiada za pozyskiwanie kapitału do funduszy Jet. Poza bieżącą działalnością operacyjną zajmuje się także relacjami z inwestorami z Czech i zagranicy, w szczególności inwestorami instytucjonalnymi.

Zanim dołączył do Jet Investment w 2018 roku, Jan pracował w Erste Group, gdzie zajmował się finansowaniem projektów, głównie z sektora nieruchomości, infrastruktury i energii odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach grupy bankowej zajmował się także konsolidacją i sprzedażą złych aktywów.
 
Studiował na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Wiedniu oraz w Berlin School of Economics and Law (BSEL).

bravek@jetinvestment.cz

Jiri_Kroc_JET00471

Jiří Kroc

Dyrektor

Jiří Kroc poszukuje celów potencjalnych przejęć i zarządza projektami inwestycyjnymi w funduszu Jet 2, jak również tworzy platformy sektorowe oraz nadzoruje sprzedaż spółek portfelowych. Jako project manager odpowiada za zarządzanie Grupą Rockfin.

Jiří przeszedł do Jet Investment z firmy doradczej Deloitte, gdzie kierował działem Corporate Finance. Doradzał przy wielu udanych transakcjach w Czechach i zagranicą, w tym m. in. przy sprzedaży jednej z największych elektrowni fotowoltaicznych w regionie, sprzedaży wiodącego producenta maszyn, czy też zbyciu aktywów dla kluczowego gracza w sektorze energetycznym. Przy transakcjach fuzji i przejęć doradzał takim spółkom jak ČEZ, EnBW i Unipetrol, a także funduszom private equity i indywidualnym przedsiębiorcom.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze (VŠE).

kroc@jetinvestment.cz

Alexander Kosovský

Alexander_Kosovsky_JET00919

Marek Palička

Marek_Palicka_JET00581

Jaromír Vrátil

Vratil_0580_LR

Gabriela Tlačbabová

Gabriela_Tlacbabova_JET_D1130039
Alexander_Kosovsky_JET00919

Alexander Kosovský

Dyrektor Projektów Inwestycyjnych

Alexander Kosovský dołączył do Jet Investment w 2020 roku. Odpowiada za poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych dla funduszu Jet 2. Jako dyrektor inwestycyjny zarządza grupą poligraficzną EDS.

Wcześniej pracował w funduszu Genesis Capital, gdzie był odpowiedzialny za identyfikację możliwości inwestycyjnych w różnych branżach w Czechach, Słowacji i Polsce. Jako dyrektor inwestycyjny prowadził dwie inwestycje – POS Media oraz Stangl Technik Česká republika/Stangl Technik Polska. Karierę zawodową rozpoczynał w działach bankowości inwestycyjnej w Royal Bank of Scotland i JP Morgan w Londynie oraz w dziale doradztwa transakcyjnego w Ernst & Young w Pradze. Pracował także jako doradca inwestycyjny dla dużej międzynarodowej grupy przemysłowej.

Studiował ekonomię i finanse na Queen Mary College w Londynie, posiada także tytuł magistra zarządzania CEMS uzyskany w HEC Paris i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.

kosovsky@jetinvestment.cz

Marek_Palicka_JET00581

Marek Palička

Director

Jako dyrektor inwestycyjny Marek wspiera zarząd firmy inżynieryjnej 2JCP, w której pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Zanim dołączył do Jet Investment, pracował dla czołowych firm konsultingowych Roland Berger i Boston Consulting Group, gdzie zajmował się restrukturyzacją i przekształceniami spółek w wielu krajach europejskich. Ponadto, zaangażowany był w badania due diligence dla wiodących europejskich funduszy private equity.

Jest absolwentem programu CEMS International Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze. Studiował także w Australii, Niemczech i Austrii.

palicka@jetinvestment.cz 

Vratil_0580_LR

Jaromír Vrátil

Dyrektor

Jaromír odpowiada za pozyskiwanie projektów inwestycyjnych, ich zarządzanie i sprzedaż. Do zespołu Jet Investment dołączył w 2019 roku wraz z objęciem funkcji dyrektora generalnego spółki Strojírny Poldi. Od 2022 roku zarządza grupą Hoeckle Poldi jako Dyrektor Projektu.

Wcześniej pracował w Nexis Fibers, ITS Brno i Škoda Transportation. Ukończył Wydział Elektryczny na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. Posiada tytuł MBA z Prague International Business School.

vratil@jetinvestment.cz

Gabriela_Tlacbabova_JET_D1130039

Gabriela Tlačbabová

Doradca prawny

Gabriela Tlačbabová zapewnia wsparcie prawne dla całego zespołu Jet Investment. Od 2001 roku odpowiada za kwestie compliance, sprawy korporacyjne i kadrowe oraz nadzór nad działalnością administracyjną spółki i funduszy Jet Investment.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

tlacbabova@jetinvestment.cz

Elisabeta Faitová

Elisabeta_JET_SL24310

Jakub Krchňák

Jakub_Krchnak_JET00690

Petr Filka

Filka_0706_LR

Milan Gašo

Gaso
Elisabeta_JET_SL24310

Elisabeta Faitová

Dyrektor Marketingu

Elisabeta kieruje działem marketingu Jet Investment, odpowiada za promocję firmy i jej funduszy oraz za kontakty z inwestorami.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w Deloitte Legal.

faitova@jetinvestment.cz

 

 

Jakub_Krchnak_JET00690

Jakub Krchňák

Associate

Jakub odpowiada za poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych dla Funduszu Jet 3.

Wcześniej pracował w czołowej firmie doradczej KPMG, gdzie odpowiadał za audyt spółek z różnych branż. Zanim dołączył do Jet Investment był analitykiem finansowym w Nordic Telecom. 

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

krchnak@jetinvestment.cz 

Filka_0706_LR

Petr Filka

Associate


Petr odpowiada za poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych dla Funduszu Jet 3. Przeprowadził transakcję przejęcia spółki LIKOV, a obecnie pełni funkcję dyrektora tego projektu, nadzorując  zarządzanie i rozwój spółki.

Zanim dołączył do Jet Investment pracował w firmie konsultingowej EY oraz butiku doradczym IMAP REDBAENK, gdzie zajmował się transakcjami sprzedaży małych i średnich firm.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Brnie.

filka@jetinvestment.cz 

 

 

Gaso

Milan Gašo

Associate

W Jet Investment Milan Gašo zajmuje się finansami i administracją funduszy Jet Base, Jet 2 i Jet 3 oraz samym Jet Investment a.s.

Zanim dołączył do Jet Investment, Milan pracował w firmie audytorskiej KPMG, najpierw jako analityk, a następnie jako starszy audytor odpowiedzialny za kompleksowe audyty dla międzynarodowych spółek w Czechach. W ramach pracy w KPMG odbył kilkumiesięczny staż w Londynie.

Jest absolwentem kierunku Ekonomia Biznesu i Zarządzanie na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.

gaso@jetinvestment.cz

Marek Chłopek, CFA

Chlopek_0408_LR

Joanna Stec-Gamracy

Joanna Stec-Gamracy

Krzysztof Jańczuk

Krzystof_JET_2706

Katarzyna Wyrwa

Wyrwa_0978_LR
Chlopek_0408_LR

Marek Chłopek, CFA

Dyrektor / Jet Investment Poland

Marek Chłopek zarządza polskim biurem Jet Investment w Warszawie. Odpowiada za identyfikowanie celów inwestycyjnych na polskim rynku, zarządzanie spółkami portfelowymi oraz ich sprzedaż. Zajmuje się także promocją Jet Investment na polskim rynku finansowym i inwestycyjnym.

Marek ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży private equity i zarządzania aktywami. Zanim dołączył do Jet Investment, współtworzył i kierował Penton Partners, grupą kapitałową zarządzającą funduszami private equity, oraz Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej pracował w Grupie Copernicus, w firmie zarządzającej Trzecim Narodowym Funduszem Inwestycyjnym oraz w COK Banku Handlowego.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

chlopek@jetinvestment.cz

Joanna Stec-Gamracy

Joanna Stec-Gamracy

Dyrektor | Jet Investment Polska

Głównym zadaniem Joanny jest pozyskiwanie kapitału do funduszy, te działania kierowane są głównie do polskich inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych.

Joanna posiada bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie funduszy międzynarodowych. W przeszłości zajmowała stanowisko Country Head w BlackRock, Dyrektora Zarządzającego i Country Head w Allianz Investment Bank AG, oraz Wiceprezesa w JPMorgan Asset Management. Ma duże doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów finansowych i generowaniu bardzo dobrych wyników sprzedażowych.

Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

stec-gamracy@jetinvestment.cz

Krzystof_JET_2706

Krzysztof Jańczuk

Dyrektor Projektu | Jet Investment Polska

Krzysztof odpowiada za nowe projekty inwestycyjne w Polsce realizowane w ramach funduszu Jet 3. Nadzoruje proces przejęcia oraz zarządzania spółką portfelową.

Wcześniej pełnił funkcje prezesa, dyrektora finansowego oraz doradcy w wielu firmach przemysłowych w Polsce. Był zaangażowany w liczne transakcje fuzji i przejęć, pozyskiwanie finansowania i budowanie grup holdingowych.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mówi biegle po angielsku i rosyjsku.

janczuk@jetinvestment.cz

Wyrwa_0978_LR

Katarzyna Wyrwa

Associate | Jet Investment Poland

W warszawskim biurze Jet Investment Katarzyna Wyrwa wspiera dyrektorów inwestycyjnych w poszukiwaniu nowych celów przejęć.

Zanim dołączyła do Jet Investment, Katarzyna pracowała jako analityk finansowy w grupie kapitałowej Penton Partners.

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uczelni Łazarskiego. Ukończyła także studia licencjackie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

wyrwa@jetinvestment.cz

Pavel Drabina

Pavel_Drabina_JET00984

Jan Kos

Jan_Kos_JET01054

Tomáš Brezula

Tomas_Brezula_JET01114

Radek Londýn

Radek Londýn2
Pavel_Drabina_JET00984

Pavel Drabina

Dyrektor | Nieruchomości

Paweł odpowiada za zarządzanie funduszem nieruchomości i jego wyniki. Stworzył strategię inwestycyjną funduszu Jet Industrial Lease. Zajmuje się poszukiwaniem celów inwestycyjnych, nadzoruje audyt poprzedzający zakup – w szczególności dotyczący kwestii prawnych, technicznych i finansowych.

Zanim dołączył do Jet Investment, przez 20 lat pracował w sektorze private equity, gdzie zarządzał spółkami holdingowymi z różnych sektorów gospodarki. Pracował jako dyrektor projektu i dyrektor ds. fuzji i przejęć w funduszu nieruchomości, pełniąc także funkcję członka rad nadzorczych spółek zależnych oraz komitetów inwestycyjnych.

Pavel studiował prawo na uniwersytecie w Pradze.

drabina@jetinvestment.cz 

Jan_Kos_JET01054

Jan Kos

Dyrektor | Przejęcia nieruchomości

W funduszu nieruchomości Jan odpowiada za cały proces związany z przejęciem aktywów oraz wyjściem z inwestycji. Wyszukuje atrakcyjne cele inwestycyjne, przeprowadza ich wycenę i analizę due diligence, a następnie nadzoruje proces przejęcia, strukturyzację transakcji i finansowanie.

Przez całą karierę zawodową Jan zajmował się kwestiami corporate finance. Przez ponad osiem lat związany był z firmą konsultingową VGD Corporate Finance, a następnie z wieloma firmami inwestycyjnymi, w których odpowiadał za poszukiwanie okazji inwestycyjnych, proces zakupu i finansowania.

Studiował na kierunku Business Administration na Uniwersytecie Nowego Jorku w Pradze. Mówi po czesku, angielsku i niemiecku.

kos@jetinvestment.cz 

Tomas_Brezula_JET01114

Tomáš Brezula

Dyrektor | Zarządzanie Aktywami

W funduszu nieruchomości Tomáš odpowiada za zarządzanie aktywami, w szczególności za działania związane z ich bieżącym utrzymaniem, zwiększaniem wartości, modernizacją i rozwojem, jak również raportowaniem i obsługą klienta.

Przez dziesięć lat zarządzał spółkami należącymi do firm inwestycyjnych i finansowych. Pracując dla Penta Investments, nadzorował integrację przejęcia sieci laboratoriów AeskuLab, optymalizację jej działalności i zarządzanie. Karierę zawodową rozpoczął w firmie konsultingowej Deloitte, gdzie przeprowadzał audyty organizacyjne i procesowe.

brezula@jetinvestment.cz 

Radek Londýn2

Radek Londýn

CFO | Nieruchomości

Jako Dyrektor Finansowy (CFO) Jet Industrial Lease, Radek odpowiada za zarządzanie i koordynację systemu finansowego funduszu i należących do niego podmiotów.

Wcześniej pracował jako CFO w czeskiej firmie deweloperskiej oraz zajmował kierownicze stanowiska w banku ČSOB i spółce energetycznej ČEZ, gdzie odpowiadał za aktywa w Turcji.  

londyn@jetinvestment.cz

 

Kamil Levinský

Kamil Levinský

Roger Dorsch

Roger Dorsch

Petra Míšková

Miskova

Barbora Filousová

Filousova
Kamil Levinský

Kamil Levinský

Managing Partner | Venture

Kamil, jako partner fondu Jet Ventures, zodpovídá za celkový management fondu, řídí jeho investiční strategii a identifikuje perspektivní investiční příležitosti. Stojí za ním více než 25 let zkušeností v oblasti financí, prodejů, transformací společností a startupových investic.

Svou kariéru začínal ve společnosti Ernst & Young, poté se přesunul do rychle rostoucího telekomunikačního sektoru. V Eurotelu vybudoval interní poradenství v oblasti obchodních procesů a spolupracoval na fúzi Českého Telecomu a Eurotelu do společnosti Telefónica. Byl zodpovědný za obchodní transformaci Českých Radiokomunikací, kde z pozice ředitele pro transformaci, obchodního ředitele a posléze generálního ředitele mimo jiné navrhl, realizoval a úspěšně odřídil přechod z analogového na digitální televizní vysílání vyúsťující v úspěšný prodej společnosti skupině Macquarie.

Kamil vystudoval Technickou univerzitu v Ostravě.

levinsky@jetinvestment.cz

Roger Dorsch

Roger Dorsch

Partner | Venture

Roger posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze strategii finansowej, rynków kapitałowych, zarządzania operacyjnego i startupów. Odpowiada za zarządzanie funduszem Jet Ventures, proces inwestycyjny, identyfikację startupów z wysokim potencjałem wzrostu, wspieranie ich rozwoju i budowanie wartości firm portfelowych oraz udziałów inwestorów funduszu Venture.

Roger rozpoczął karierę zawodową, pracując w międzynarodowych firmach z branży FMCG – Procter & Gamble i Mars Inc., gdzie zajmował wiele różnych stanowisk obejmujących globalny biznes spółki. Wraz z objęciem stanowiska CFO w Mars Inc. na region Europy Środkowo-Wschodniej przeniósł się do Pragi. Pracując dla Gigahertz Ventures zajmował się inwestycjami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów, a także pomagał stworzyć startup ZenOwn.

Roger jest absolwentem Uniwersytetu w Mannheim.

dorsch@jetinvestment.cz

Miskova

Petra Míšková

Back Office Manager | Centrala w Brnie

Od 2018 roku Petra Míšková zapewnia istotne wsparcie dla całego zespołu Jet Investment. Zarządza codzienną pracą biura. Odpowiada za fakturowanie i bankowość, a także komunikację z księgowymi, aktualizacje i sprawdzanie danych w firmowej bazie danych. Oprócz obowiązków administracyjnych jest również asystentką Igora Faita.


Petra jest absolwentką kierunku Business Management and Finance z Nottingham Trent University, posiada także tytuł magistra Business Finance z Politechniki w Brnie. Zanim dołączyła do Jet Investment w 2018 roku, zdobywała doświadczenie głównie w obsłudze klienta w Czechach oraz w Sydney w Australii

miskova@jetinvestment.cz 

Filousova

Barbora Filousová

Asystentka | Centrala w Brnie

Barbora zajmuje się bieżącymi sprawami administracyjnymi. Prowadzi recepcję i zapewnia wsparcie całemu zespołowi podczas spotkań biznesowych.

office@jetinvestment.cz

Johana Nová

Johanka_JET_SL23998

Anna Dziewanowska

Anna_JET_2672
Johanka_JET_SL23998

Johana Nová

Asystentka | Biuro w Pradze

Johana nadzoruje bieżącą działalność biura w Pradze i odpowiada za sprawy administracyjne związane z działalnością funduszu Jet Industrial Lease.

praha@jetinvestment.cz

Anna_JET_2672

Anna Dziewanowska

Asystentka | Biuro w Warszawie

Anna odpowiada za bieżącą działalność biura w Warszawie, nadzoruje sprawy administracyjne i wspiera pracę polskiego zespołu private equity.

dziewanowska@jetinvestment.cz