Horyzont inwestycyjny Funduszu Jet 1 zakończy się w 2024 roku. Zakładany horyzont inwestycyjny Funduszu Jet 2 wynosi 8+2 lata, zatem zamknięcia funduszu spodziewamy się w grudniu 2028 roku.

 Okres inwestycyjny dla Funduszu Jet 3 rozpoczął się w 2023 roku i potrwa 10+2 lata. Jego zamknięcie zakładane jest na grudzień 2034 roku.