W przypadku funduszy private equity, dystrybucja środków pochodzących z niezainwestowanej gotówki dokonywana jest na rzecz inwestorów na bieżąco, gdy fundusz dysponuje wolnymi środkami uzyskanymi z dywidendy wypłaconej przez spółki portfelowe lub z ich sprzedaży, pod warunkiem, że środki te nie zostały ponownie zainwestowane w nowe projekty. Umorzenie dokonywane jest zawsze w formie odkupienia udziałów lub poprzez dywidendę wypłacaną przez fundusz.

W przypadku funduszu otwartego Jet Industrial Lease zwroty dokonywane są na warunkach indywidualnych, zależnie od ustaleń z inwestorem, ale zawsze w formie umorzenia udziałów. Zgodnie z warunkami umowy, inwestor może powiadomić fundusz o zamiarze umorzenia udziałów po 3 latach od ich nabycia. Umorzenie dokonywane jest w ciągu 12-15 miesięcy od złożenia powiadomienia.