Fundusze dla inwestorów kwalifikowanych nie są dostępne dla klientów detalicznych. Fundusze Jet dają inwestorom – najczęściej instytucjom finansowym i osobom fizycznym – znacznie większe możliwości inwestycyjne niż byliby oni w stanie zrealizować samodzielnie. Inwestorzy mogą inwestować poprzez fundusze Jet tylko wtedy, gdy są świadomi ryzyka towarzyszącego inwestowaniu w taki fundusz i jeśli inwestycja jest adekwatna do ich sytuacji finansowej. Informacje te inwestorzy muszą potwierdzić w odpowiedniej deklaracji przed dokonaniem inwestycji. Status inwestora kwalifikowanego jest następnie potwierdzany przez administratora funduszu.