Udziały posiadane przez inwestorów w funduszu zawsze odpowiadają wartości posiadanych przez fundusz aktywów (tj. głównie niepłynnych udziałów w przedsiębiorstwach). W związku z tym fundusz nie ma możliwości umorzenia udziałów na żądanie inwestora lub grupy inwestorów w trakcie okresu inwestycyjnego.