Podpisując umowę z funduszem private equity, inwestor zobowiązuje się do przekazania zadeklarowanej kwoty kapitału. Oznacza to, że inwestor wyraża zgodę na to, by Fundusz Jet zwrócił się o te środki w okresie inwestycyjnym w ramach tak zwanego capital call (wezwania do wniesienia kapitału). W ciągu pierwszych trzech lat trwania inwestycji ma miejsce kilka wezwań do wniesienia kapitału - zazwyczaj przed planowanym nabyciem spółek do portfela. Dla przykładu, Fundusz Jet 1 dokonał sześciu wezwań do wniesienia kapitału. Po wezwaniu inwestor ma 30 dni na przekazanie żądanej kwoty. Gdy to nastąpi, inwestor otrzymuje odpowiednią liczbę udziałów w funduszu. Ponadto, po każdym wezwaniu, inwestor otrzymuje wyciąg z konta inwestycyjnego, który określa dokładną liczbę posiadanych udziałów w funduszu.