W ramach funduszy private equity rozwijamy spółki i budujemy ich wartość. Decyzję o sprzedaży podejmujemy, gdy spółka osiągnie największy potencjał rynkowy. Wyjście z inwestycji może nastąpić w dowolnym momencie, najczęściej jednak ma miejsce w drugiej połowie okresu inwestycyjnego przewidzianego dla danego funduszu.

W przypadku Jet Industrial Lease, czyli funduszu nieruchomości, inwestujemy długoterminowo. Jednak w sprzyjających warunkach rynkowych, możemy wyjść z inwestycji w każdym momencie.