Stwarzamy nowe możliwości rozwoju dla biznesu

Inwestujemy w branże, które dobrze znamy i rozumiemy. Od ponad 25 lat wspieramy rozwój spółek przemysłowych i przyczyniamy się do ich sukcesu.

Celem naszych inwestycji jest wzmocnienie pozycji rynkowej spółek. Wspieramy rozwój strategiczny poprzez poprawę działalności spółek w poszczególnych segmentach rynku i nowoczesne zarządzanie. Inwestujemy w spółki na każdym etapie rozwoju – od wschodzących gwiazd, poprzez dojrzałe przedsiębiorstwa, aż po firmy w trudnej sytuacji finansowej. Skupiamy się głównie na spółkach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. W naszym portfolio znajdują się firmy z sektora inżynieryjnego, energetycznego, kolejowego, motoryzacyjnego, chemicznego, produkcji tkanin technicznych i przetwórstwa drewna.

 

Pomagamy w sukcesji, wspólnie zarządzając spółką i przyczyniając się do jej dalszego rozwoju

Współpracujemy z właścicielami spółek, którzy stworzyli dobrze prosperujące firmy, poświęcili im cały swój czas i energię i doskonale znają swoją branżę. Dla wielu z nich przychodzi jednak moment w życiu, gdy chcą skupić swoją uwagę na rodzinie, hobby czy też zasłużonym wypoczynku i nie mają komu przekazać zarządzania firmą.

W takich przypadkach jesteśmy gotowi zainwestować w spółkę, zaoferować nasz know-how, środki finansowe i nowoczesne sposoby zarządzania, by na mocnych fundamentach stworzonych przez założyciela dynamicznie ją dalej rozwijać i stworzyć warunki do odniesienia sukcesu na światowych rynkach.

Nikt lepiej nie zna spółki od jej założyciela. My natomiast doskonale rozumiemy rynek i sieci sprzedaży, wiemy, jak optymalizować koszty i prowadzić politykę cenową w spółkach przemysłowych. Mamy długoletnie doświadczenie w rozwijaniu spółek i wzmacnianiu ich pozycji rynkowej.

 

Jesteśmy partnerem w rozwoju firm

Właściciele firm, którzy mają pasję i jasną wizję rozwoju, napotykają trudności, gdy brakuje im know-how, kompetentnych ludzi, kapitału, kontaktów czy dobrych okazji biznesowych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Konieczność sprawnego działania we wszystkich tych aspektach przy rosnącej konkurencji jest częstym powodem poszukiwania partnera strategicznego.

Wraz z wejściem Jet Investment do spółki, firma staje się częścią silnego, strategicznie spozycjonowanego portfela biznesowego, w którym spółki łączone są w grupy branżowe i których działalność uzupełnia się. Zespół Jet Investment obejmuje profesjonalistów z wielu dziedzin przemysłu i jest w stanie skierować właściwych ludzi we właściwe miejsca. Aktywnie poszukują oni możliwości rozwoju dla firmy i jej podstawowej działalności. Ponadto, dzięki wejściu Jet Investment do akcjonariatu, spółka może otrzymać dodatkowy kapitał i wspólnie z właścicielem przejąć konkurencyjne firmy i w ten sposób znacznie zwiększyć udział w rynku i możliwości rozwoju.

 

Oferujemy wsparcie jeśli potrzebujesz dodatkowej gotówki

Wsparcie niewypłacalnych firm, które wymagają przejęcia i restrukturyzacji, jest jednym z kluczowych filarów naszego know-how. Braliśmy udział m.in. w pierwszej i największej restrukturyzacji sądowej w Czechach i w ciągu ośmiu lat udało nam się z sukcesem przekształcić spółkę Kordárna w europejskiego lidera w branży i przyciągnąć zainteresowanie inwestorów z całego świata. Przejęcia restrukturyzacyjne nie są rzadkością w naszej działalności. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj Przykłady.

Problem zadłużenia to nie jedyna kwestia, którą pomagamy rozwiązać. Dzięki środkom z Jet Funds możemy zapewnić finansowy impuls do nowego startu. Jeśli spółka jest w fazie wzrostu i potrzebuje środków na niezbędne inwestycje, Jet Investment może wesprzeć te plany. Inwestujemy w firmy, w których widzimy niewykorzystany potencjał, ponieważ motywują nas korzyści płynące z dobrze prosperującego biznesu.

  

 

Jakie są nasze kryteria inwestycyjne?

· Roczny przychód na poziomie 10-200 mln euro

· Wartość firmy 0-100 mln euro

· EBITDA na poziomie od ujemnej do 30 mln euro

· Potrzeby inwestycyjne do 100 mln euro

· Preferujemy większościowe udziały z kontrolą zarządczą

 

Zapewniamy poufny i uczciwy proces sprzedaży

Dzięki środkom finansowym funduszu Jet i naszemu doświadczeniu możemy przedstawić atrakcyjną ofertę zakupu w oparciu o przeprowadzone szczegółowe badanie due diligence spółki. Zapewniamy całkowitą poufność w negocjacjach, indywidualne podejście oraz nieskomplikowany i uczciwy proces sprzedaży.

Jeśli szukasz nowych pomysłów dla swojego biznesu, skontaktuj się z nami.

 

Jak zarządzamy spółkami z naszego portfela?

Informacje na ten temat znajdują się w sekcji Strategia inwestycyjna a także w artykule naszego partnera Marka Malika.