Důležitá upozornění

Zastrzeżenie

Niniejsza strona internetowa i jej zawartość służą wyłącznie celom prezentacyjnym Jet Investment, a. s., z siedzibą pod adresem Hlinky 49/126, 603 00 Brno, Czechy, REGON: 038 90 333 i przedstawiają jedynie krótki przegląd struktury inwestycji tej spółki inwestycyjnej. Strona nie jest przewodnikiem po inwestowaniu i nie oferuje żadnych inwestycji ani produktów. Serwis nie zastępuje także doradztwa eksperckiego w zakresie instrumentów finansowych i nie zastępuje obszernych informacji na temat ryzyk związanych z tymi instrumentami. Informacje nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Jest on przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Inwestycja Jet, A. S. zdecydowanie zaleca, aby inwestorzy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych zasięgnęli porady inwestycyjnej i/lub prawnej i/lub podatkowej.

Informacje zawarte na tej stronie nie mogą być traktowane jako porada dotycząca konkretnej inwestycji, ani jako porada finansowa lub prawna. Inwestycje mogą zarówno zwiększać, jak i zmniejszać wartość, dlatego każda decyzja powinna być podejmowana po dokładnym rozważeniu wszelkich możliwych ryzyk, a także w oparciu o kompleksowe, profesjonalne doradztwo. Aby uzyskać szczegółowe porady, skontaktuj się ze swoim doradcą inwestycyjnym.

Inwestycja Jet, A. S. nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, poprawności, aktualności lub kompletności informacji zawartych na tej stronie internetowej. Strona jest okresowo aktualizowana, w związku z czym część jej treści może być nieaktualna. Ponadto z jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej nie można dochodzić żadnych praw.