jet3-landing-back-1

Fundusz dla inwestorów kwalifikowanych Jet 3

Oceniamy finanse, pomagamy rozwijać spółki

Fundusz Jet 3 przyjmuje zapisy od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych do czerwca 2024 roku. Zakładana wewnętrzna stopa zwrotu dla inwestorów (IRR) jest na poziomie co najmniej 15% rocznie*.

W ciągu najbliższych trzech lat fundusz będzie kupował do swojego portfela spółki przemysłowe i wspierał ich rozwój. Chcemy, by spółki czerpały korzyści z naszych działań wspólnie z inwestorami.

 

Inwestycje funduszu Jet 3 będą koncentrować się na sektorze energetycznym, inżynieryjnym, produkcji nowoczesnych materiałów, ochrony zdrowia i spożywczym. Będziemy inwestować zgodnie z zasadami ESG, czyli z poszanowaniem wartości społecznych i ochrony środowiska.
Koniec horyzontu inwestycyjnego funduszu Jet 3 przewidziany jest na rok 2033.

* Zastrzeżenie: Zakładana stopa zwrotu jest szacowanym wynikiem działalności funduszu i nie gwarantuje osiągnięcia przyszłych stóp zwrotu.

ponad 140 mln
kapitał inwestycyjny (EUR)
3x lub więcej
planowany zwrot z kapitału
15% p.a. lub więcej
zakładana wewnętrzna stopa zwrotu*
min. 10%
wkład własny partnerów
10 lat
horyzont inwestycyjny
Inteligentne innowacje tworzą największą wartość
Produkcja zaawansowanych technologicznie tkanin węglowych Kordcarbon powstała na bazie niepozornego projektu wyodrębnionego z zakończonej już inwestycji w ramach funduszu Jet 1. Dziś tkaniny Kordcarbon są produkowane w Czechach i Niemczech i eksportowane na cały świat. Zamierzamy powtórzyć ten sukces w ramach inwestycji funduszu Jet 3.

85f037e1-1fb8-4fd0-b6cb-d967493b3e68 Zainwestuj z nami

Dziękujemy za zainteresowanie funduszem Jet 3.

Możliwości inwestycyjne przedstawimy Państwu osobiście. Jest dla nas oczywiste, że przy tak ważnej inwestycji nie podejmuje się decyzji online. Chętnie ustalimy dogodny termin spotkania, by omówić z Państwem plany inwestycyjne.

Inwestycja w fundusz Jet 3

Skontaktuj się z panią Joanną Stec-Gamracy

stec-gamracy@jetinvestment.cz

Strategia inwestycyjna

 • Cele inwestycyjne

  Poszukujemy spółek przemysłowych, głównie z regionu Europy Środkowej, czyli Czech, Niemiec, Austrii, Polski i Słowacji. Inwestujemy w spółki wzrostowe, wykupy menedżerskie lub w ramach działań naprawczych i ratunkowych. Interesują nas firmy produkcyjne nastawione na eksport. Specjalizujemy się w inwestycjach w sektorze energetycznym, produkcji nowoczesnych materiałów, inżynieryjnym czy też motoryzacyjnym, ale jesteśmy także otwarci na inwestycje w inne branże, jeśli spełniają one nasze kryteria

 • Aktywne zarządzanie firmą

  Spółki w naszym portfelu zarządzane są przez zespół ekspertów, na którego czele stoją dyrektorzy projektów. Ich wynagrodzenie uzależnione jest od długoterminowych wyników spółki. Wszystkie ważne decyzje podejmujemy na comiesięcznych spotkaniach zarządu z udziałem partnerów Jet Investment, kierownictwa firmy i dyrektorów projektów. Dzięki takiemu podejściu możemy podejmować elastyczne i przemyślane decyzje oraz minimalizować ryzyko.

 • Dywersyfikacja portfela

  Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko funduszu, stworzyliśmy portfel składający się ze spółek z różnych obszarów działalności i na różnych etapach rozwoju. Część portfela generującą przychody stanowią dobrze prosperujące przedsiębiorstwa o stabilnych dochodach. Do części wzrostowej portfela nabywamy spółki, które chcemy najpierw restrukturyzować, a potem wspierać ich wzrost.

 • Grupy branżowe

  Poprzez przejęcia lub inwestycje w rozwój organiczny łączymy spółki z portfela w grupy branżowe w oparciu o łańcuch produkcyjny, synergie biznesowe lub produkcyjne lub w celu wzmocnienia ich pozycji rynkowej.

Bierzemy odpowiedzialność
za przyszły rozwój
We wszystkich spółkach funduszu Jet 2 aktywnie wspieramy ich zrównoważony rozwój. Żyjemy w czasach nieustannego postępu, dlatego nasze zespoły R&D intensywnie pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla energetyki, takimi jak napęd wodorowy, wychwytywanie dwutlenku węgla czy dekarbonizacja. W podróż do lepszej przyszłości wyruszymy także ze spółkami funduszu Jet 3.