ZMIENIAMY
NIERUCHOMOŚCI

PRZEMYSŁOWE W
DOCHODOWE

INWESTYCJE

48.47%
Stopa zwrotu z inwestycji Jet Industrial Lease
od momentu powstania funduszu do 31 maja 2024*
*Uwaga: wyniki historyczne nie gwarantują
przyszłych stóp zwrotu
120
mln EUR
aktualna wartość portfela
336 tys.
m
2
powierzchnia całkowita
118 tys.
m
2
powierzchnia do wynajęcia
9
liczba lokalizacji i projektów

Inwestuj z nami w

Jet Industrial
Lease

Jet Industrial Lease inwestuje w nieruchomości przemysłowe, które oferują uzyskanie możliwie najwyższych stóp zwrotu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży wiemy, jak wybrać najbardziej atrakcyjne okazje inwestycyjne. Doskonale rozumiemy potrzeby przedsiębiorstw przemysłowych.
specialisté
Specjalizujemy się w
sprzedaży i leasingu zwrotnym
Nabywamy nieruchomości
przemysłowe, które następnie
wynajmujemy w leasingu zwrotnym
właścicielom firm. Fundusz od
początku pobiera dochody z najmu.
dlouhodobě bonitní
Wybieramy długoterminowych
wiarygodnych najemców
Interesują nas długoterminowe
umowy najmu (10-15 lat).
Po dokładnym procesie due diligence
kupujemy tylko nieruchomości z
dobrymi perspektywami najmu.
chytře
Rozważnie dywersyfikujemy
inwestycje
Ograniczamy ryzyko inwestycyjne
poprzez dywersyfikację geograficzną,
przemysłową i logistyczną,
oportunistycznie inwestujemy również w
inne nieruchomości komercyjne.
aktivně
Aktywnie zarządzamy i
inwestujemy w nasze nieruchomości
Inwestujemy w nieruchomości
z potencjałem wzrostu. Jako
właściciele wielu obiektów
przemysłowych wiemy jak nimi
zarządzać i jak je rowijać.

Komitet inwestycyjny odpowiada za zarządzanie i nadzór nad inwestycjami funduszu

Igor Fait
Partner zarządzający
Lubor Turza
Partner
Libor Šparlinek
Partner
Marek Malík
Partner

Zarządzający funduszem Jet Industrial Lease

Pavel Drabina
Dyrektor Zarządzający
Pavel odpowiada za zarządzanie, wyniki i strategię inwestycyjną funduszu. Kieruje praskim zespołem ekspertów. Koordynuje i zarządza procesami due diligence.
Tomáš Brezula
Dyrektor ds. Zarządzania Aktywami
Tomáš odpowiada za efektywne zarządzanie nieruchomościami należącymi do funduszu, a także za ich dalszy rozwój, w tym leasing.
Radek Londýn
CFO
Radek odpowiada za kwestie księgowe, finansowe i podatkowe związane z działalnością funduszu i jego spółek zależnych (SPV).
Jan Kos
Dyrektor ds. Przejęć
Jan odpowiada za aktywne poszukiwanie nowych, atrakcyjnych możliwości akwizycji na rynku, a także nadzoruje projekty wyjścia z inwestycji.

Wartość aktywów netto (NAV) od powstania funduszu

Okres od 1 lipca 2021 do 31 maja 2024

Jak zarabiają
nasi inwestorzy

Głównym źródłem przychodów funduszu są wpływy z najmu. Stale zwiększamy wartość nieruchomości, dzięki czemu możemy pobierać wyższe stawki czynszu. Aktywnie angażujemy się w rozbudowę nieruchomości i wiemy, jak odnosić korzyści ze zmiany sposobu ich wykorzystania. Część przychodu generują zyski wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości lub zabezpieczenia ryzyka walutowego. Źródłem przychodów są również atrakcyjne projekty modernizacyjne i związane z rozbudową.
partition

Cztery powody,
dla których warto
zainwestować w
Jet
Industrial
Lease

Długoterminowa perspektywa wzrostu
Wspieramy europejski przemysł, który ma największą szansę na długoterminowy wzrost i rośniemy razem z nim. 
Odpowiednio dostosowany poziom ryzyka 
Zmniejszamy ryzyko poprzez aktywne zarządzanie nieruchomościami i wnikliwą analizę due diligence. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi. 
Fundusz otwarty
Jesteśmy otwarci na nowe inwestycje i projekty. W fundusz Jet Industrial Lease można zainwestować w dowolnym momencie. Nieustannie przygotowujemy nowe projekty inwestycyjne, by zwiększać zyski funduszu.
Ochrona przed inflacją
Inwestycja w fundusz nieruchomości przemysłowych ze stabilnymi dochodami z najmu to najlepszy i najbardziej skuteczny sposób ochrony kapitału przed inflacją.
Chętnie przedstawimy pozostałe powody, dla których
warto rozważyć inwestycję w fundusz
Zainwestuj z nami

Fundusz jest częścią
Jet Investment

25 %
rocznie
Doskonałe wyniki
Zwiększamy wartość i rozwijamy
spółki przemysłowe od 1997 roku.
Nasze historyczne stopy
zwrotu to 25% rocznie.
40
projektów
Znakomity zespół specjalistow
Rozumiemy przemysł, finanse
i zarządzanie kryzysowe.
Zrealizowaliśmy prawie
40 projektów inwestycyjnych.
40 %
wkładu
Inwestujemy własne środki
Założyciele Jet Investment, w tym
Partner Zarządzający Igor Fait,
mają znaczące udziały w
kapitale wszystkich funduszy Jet.
600+
mln EUR
Zarządzamy aktywami
o wartości 600+ mln EUR
Inwestorzy chętnie wracają do nas
ze swój kapitałem. Wiedzą,
że mamy wyczucie i możliwości,
widzimy okazje niedostrzegalne dla innych.
Igor Fait

Igor Fait, Partner Zarzdadzajacy, o funduszu Jet Industrial Lease

„Posiadanie własnej hali produkcyjnej to przeżytek. Nieruchomości to dla firm przemysłowych niepracujące aktywa. Środki zamrożone w budynkach przedsiębiorstwa mogą znacznie lepiej wykorzystać – przeznaczając je na inwestycje i rozwój. Dobrze prosperująca firma to najlepszy najemca. Płaci terminowo, jest stabilny operacyjnie, co w efekcie stwarza możliwości rozwoju. To wszystko przekłada się na solidne zyski dla naszych inwestorów.”
Strategia inwestycyjna

Inwestujemy tam,
gdzie ma to sens

1. ESG naszym priorytetem down

Zrównoważone inwestycje stanowią podstawową wartość dla Jet Industrial Lease. Naszym inwestorom zapewniamy możliwość odpowiedzialnego inwestowania i realizacji własnych celów środowiskowych i społecznych. Przed zakupem, każda nieruchomość przechodzi proces wnikliwego procesu due diligence pod względem kryteriów ESG. Modernizujemy starsze obiekty i inwestujemy w ich zrównoważony rozwój. Wszystkie nasze nieruchomości uzyskały odpowiednią certyfikację lub są w trakcie jej pozyskiwania.

2. Dzięki dywersyfikacji osiągamy atrakcyjne stopy zwrotu down

Skupiamy się głównie na inwestycjach w nieruchomości przemysłowe o uniwersalnym przeznaczeniu, ale interesują nas także oportunistyczne inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych.

3. Aktywnie zarządzamy i administrujemy nieruchomościami  down

Inwestujemy w projekty, których wartość możemy zwiększać. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu możemy skupić się na nieruchomościach z potencjałem wzrostu wartości, np. poprzez rozbudowę. Efektywnie zarządzając nieruchomościami, osiągamy atrakcyjne wyceny przy ograniczonym ryzyku.

4. Posiadamy know-how zarówno jako inwestorzy, jak i użytkownicy down

Rozumiemy rynek nieruchomości zarówno jako inwestorzy, jak i najemcy. Dzięki wnikliwej analizie firmy, nieruchomości oraz zdolności kredytowej najemcy, już na starcie minimalizujemy ryzyko inwestycji. Poprzez kompetentne zarządzanie budynkami i ich rozwój, utrzymujemy wysoką jakość dla najemców i zwiększamy wartość nieruchomości w portfelu.

5. Ograniczamy ryzyko poprzez konserwatywne podejście down

Inwestycje w projekty nieruchomościowe finansujemy przy konserwatywnym poziomie zadłużenia. Wybierane przez nas projekty muszą same w sobie mieć sens ekonomiczny. Z doświadczenia wiemy, że jest to właściwa droga do długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.

6. Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu kryzysowym down

Oferujemy najemcom profesjonalną pomoc w wielu obszarach ich działalności. Zarządzanie inwestycjami w sytuacjach kryzysowych zawsze było jednym z kluczowych filarów know-how Jet Investment. Nasz zespół private equity jest do dyspozycji najemców naszych obiektów, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Porozmawiajmy o
inwestycji w
Jet Industrial Lease

Chcesz uatrakcyjnić swój portfel? Nasz ekspert przeprowadzi cię przez proces inwestycyjny

Joanna Stec - Gamracy
z Jet Investment
Joanna odpowiada za relacje inwestorskie w Jet Investment.
Chętnie odpowie na Państwa pytania, szczegółowo omówi produkt
i przeprowadzi przez cały proces inwestycyjny.

Napisali o Jet Industrial Lease

Portfel nieruchomości
funduszu

Przyszłość Europy leży w rozwoju przemysłu
Przedsiębiorstwa, na których opiera się sukces Europy. Firmy napędzające wzrost gospodarczy. Twórcy nowych technologii budujący lepszą przyszłość. Oto najemcy nieruchomości zgromadzonych w funduszu Jet Industrial Lease, wybranych po wnikliwej analizie due diligence. Nasz zespół aktywnie zarządza tymi spółkami i zwiększa ich wartość, a nasi inwestorzy mają udział w dochodach ze stabilnych umów najmu.
europejskiego przemysłu
zlokalizowane jest w Europie Środkowej
Jesteś właścicielem nieruchomości przemysłowej?
Jesteś zainteresowany współpracą z naszym funduszem?
Kryteria wyboru nieruchomości:
  • nieruchomości przemysłowe, badawczo-rozwojowe, logistyczne
  • potencjał zwiększania wartości
  • długoterminowe umowy najmu
  • wiarygodni najemcy
  • atrakcyjna lokalizacja
  • wysoka jakość nieruchomości
  • nieruchomość kluczowa dla działalności przedsiębiorstwa

Obiekt AL-KO
Niemcy down

al-ko-exterier-dron

Obiekt w Brześciu Kujawskim
Polska down

2

Obiekt w Koluszkach
Polska down

2

Obiekt we Wrześni
Polska down

1

Obiekt AL-KO

Großkötz, Niemcy

Połączenie nowoczesnej powierzchni produkcyjnej, magazynowej, biurowej oraz badawczo-rozwojowej
21 000 m2 / 42 000 m2
Powierzchnia do wynajęcia/Powierzchnia całkowita
11%
IRR*
9,1 lat.
WAULT

W pełni wynajęty obiekt o całkowitej powierzchni 42 000 m2 znajduje się w pobliżu autostrady A8, około 20 km od Ulm.
Część pod wynajem o powierzchni 21 000 m2 jest połączeniem nowoczesnej przestrzeni produkcyjnej, magazynowej, biurowej oraz badawczo-rozwojowej z potencjałem do dalszej rozbudowy o dodatkowe 13 000-14 000 m2.

Aktualni najemcy to firma AL-KO KOBER SE i jej dział urządzeń ogrodniczych AL-KO Geräte GmbH, ALOIS KOBER GmbH oraz Empaios Real Estate GmbH, która zarządza obiektem.

AL-KO to firma rodzinna z dziewięćdziesięcioletnią historią. W tym miejscu działała już w latach 60. XX wieku.
Współczesny, nowoczesny kompleks o wysokim standardzie technicznym i architektonicznym mieści siedzibę firmy, centrum technologiczne i produkcyjne.

Obiekt w Brześciu Kujawskim

Brześć Kujawski

23 000 m2 / 60 000 m2
Powierzchnia do wynajęcia/Powierzchnia całkowita
10%
IRR*
13,9 lat.
WAULT

Obiekt o powierzchni 60 000 m2 niedaleko Brześcia Kujawskiego jest zlokalizowany w pobliżu autostrady A1 i Włocławka. Najemcami kompleksu są firmy Kongsberg Automotive i Lear.

Obiekt w Koluszkach

Koluszki

17 000 m2 / 32 000 m2
Powierzchnia do wynajęcia/Powierzchnia całkowita
10%
IRR*
10,2 lat.
WAULT

Kongsberg Automotive oraz Lear Corporation wynajmują obiekt o łącznej powierzchni 32 000 m2 położony na obrzeżach Koluszek, z czego 17 000 m2 zajmuje zakład produkcyjny, biura i przestrzeń magazynowa.

Obiekt we Wrześni

Września

5 000 m2 / 32 000 m2
Powierzchnia do wynajęcia/Powierzchnia całkowita
10%
IRR*
6,1 lat.
WAULT

Obiekt położony w pobliżu Wrześni i zjazdu z autostrady A2 jest wynajęty przez Benteler Automotive. Powierzchnia gruntu wynosi 32 000 m2, z czego 5000 m2 stanowi powierzchnia zabudowana; część biurowa zajmuje 600 m2.

Obiekt w Polkowicach

Polkowice

6 000 m2 / 23 000 m2
Powierzchnia do wynajęcia/Powierzchnia całkowita
10%
IRR*
7,4 lat.
WAULT

Zlokalizowany na obrzeżach Polkowic, niedaleko trasy S3, obiekt użytkowany jest przez Sanden Manufacturing. Nieruchomość jest bezpośrednio połączona z usytuowaną obok halą produkcyjną firmy. Jej główne przeznaczenie to działalność montażowa i logistyczna. Powierzchnia gruntu wynosi 23 000 m2, a powierzchnia zabudowana 6000 m2. Obecnie przygotowujemy rozbudowę obiektu dla najemców.

Obiekt w Międzyrzeczu

Międzyrzecz

9 000 m2 / 28 000 m2
Powierzchnia do wynajęcia/Powierzchnia całkowita
10%
IRR*
6,2 lat.
WAULT

Obiekt znajduje się w przemysłowej części Międzyrzecza, blisko zjazdu z drogi ekspresowej E65, w odległości 10 minut od Autostrada A2 a najemcą nieruchomości jest Auto Acoustics. Powierzchnia gruntu wynosi 28 000 m2, a powierzchnia zabudowana 9000 m2, z czego 600 m2 zajmują biura.

Obiekt w Polkowicach
Polska down

3

Obiekt w Międzyrzeczu
Polska down

1

Airport Business Centre
Czechy down

6

Obiekt Nučice
Czechy down

ff7487-2021-04-16-dji-0080-lowres-kopie

Airport Business Centre

Lotnisko Václava Havla, Praga-Ruzyně, Czechy

15,000 m2 / 14,542 m2
Powierzchnia do wynajęcia/Powierzchnia całkowita
11%
IRR*
3,2 lat.
WAULT

Ośmiopiętrowy budynek biurowy o powierzchni najmu 14 542 m2 położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Vaclava Havla w Pradze, naprzeciw Terminala 2.
Obiekt ma zdywersyfikowany portfel około 50 najemców, głównie z sektora logistycznego. Jest to jedyna przestrzeń biurowa w pobliżu lotniska z potencjałem do dalszego rozwoju usług najmu.
Oprócz standardowej oferty, najemcy mogą także korzystać z usług placówki pocztowej, centrum fitness, restauracji, salonu fryzjerskiego, pralni, a także 300 miejsc parkingowych. W przyszłości wyjście ze stacji szybkiej kolei łączącej Pragę-Kladno z lotniskiem Václava Havla, której budowa ma zakończyć się do 2030 roku, będzie znajdowało się bezpośrednio przy budynku.

Obiekt Nučice

Nučice, Rudná u Prahy, Czechy

21 000 m2 / 62 000 m2
Powierzchnia do wynajęcia/Powierzchnia całkowita
17%
IRR*
2,7 lat.
WAULT

Obiekt Nučice, którego głównym najemcą jest czeski producent płyt winylowych GZ Media, jest atrakcyjnie zlokalizowany na południowy wschód od Pragi, w pobliżu wjazdu na autostradę D5 i obwodnicę Pragi.
Całkowita powierzchnia to 62 000 m2, a powierzchnia najmu - 21 000 m2, na co głównie składa się przestrzeń magazynowa, produkcyjna, a także administracyjna.
Obiekt ma potencjał do dalszego rozwoju i zwiększenia powierzchni najmu o kolejne 8 000 m2.

Park Technologiczny Odolena Voda

Fundusz jest właścicielem parku technologicznego Odolena Voda, w którym na powierzchni około 50 000 m2 planuje zbudować hale produkcyjne. Po przygotowaniu dokumentacji projektu i uzyskaniu zgód budowlanych oraz w zależności od sytuacji rynkowej, fundusz podejmie decyzję, czy kontynuować inwestycję samodzielnie, czy też wyjść z projektu. Zakup był wyjątkową okazją inwestycyjną – obiekt położony jest w pobliżu Pragi i ma szansę na wzrost wartości w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy i uzyskania zgód budowlanych.

Park Technologiczny Odolena Voda
down

orez-na-web2

Chcesz uatrakcyjnić swój portfel?

Skontaktuj się z nami