ko40jmplm-uiieiyofcmamp331-wt0cgmq-min-w1920-q100

Kontakt

Główny adres Spółki

 • Jet Investment, a.s.
  Hlinky 126
  603 00 Brno
  Czech Republic
 • ID: 03890333
 • Tax ID: CZ03890333
 • Spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Brnie, Dział B, sygn. 7268

Adres Oddziału w Polsce

 • Przyokopowa 31
  01‑208 Warsaw
  Poland

Bank Depozytariusz

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Masarykovo náměstí 1222/54
 • 586 01 Jihlava
 • Nr konta: 2110429034/2700
 • IBAN: CZ46 2700 0000 0021 1042 9034

Adresy oddziałów

Jet Investment, a.s. (Jet Industrial Lease office)

 •  Quadrio Offices
  Purkyňova 2121/3
  110 00 Praha 1
  Czech Republic

Kontakt:

Jet Investment S.à r.l.

 •  8, rue Lou Hemmer
  L-1748 Senningerberg, Niederanven
  Luxembourg