5_Case studies

Przemysł mamy we krwi

Już od 25 lat wspieramy przemysł w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotychczas z sukcesem zakończyliśmy 18 inwestycji.

Rozumiemy potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w naszym portfelu znajduje się 10 spółek, a wcześniej zakończyliśmy 18 projektów inwestycyjnych. Restrukturyzujemy i wspieramy firmy, które mają problemy finansowe.

Przykłady

PBS POWER EQUIPMENT

LESS & TIMBER

MSV Metal Group

BENET AUTOMOTIVE

PBS POWER EQUIPMENT

Początek inwestycji – Czerwiec 2007

Jet Investment założył PBS POWER EQUIPMENT w 2007 roku jako spółkę zależną PBS INDUSTRY (obecnie 2JCP) z ambicją zbudowania nowego podmiotu na bazie nierentownej wówczas produkcji palników w Třebíču. Na początku firma PBS POWER EQUIPMENT miała zaledwie trzech pracowników i była jedną z najmniejszych spółek w portfelu Jet Investment. Od 2015 roku, PBS POWER EQUIPMENT jest częścią Grupy PBS i należy do funduszu Jet 1.

Sprzedaż – Styczeń 2023

Pod zarządem Jet Investment spółka PBS POWER EQUIPMENT szybko się rozwinęła i co roku odnotowując dodatni zysk EBITDA, przy wzroście rok do roku o około 30% w ciągu pierwszych sześciu lat. Ekspansja firmy opierała się o inwestycje w badania i rozwój. Dzięki inwestycjom poszerzył się portfel produktów o kotły płomieniówkowe, które na koniec inwestycji generowały około połowę przychodów firmy. Spółka nawiązała również współpracę z Politechniką w Brnie, dzięki czemu rozwinęła produkcję palników niskoemisyjnych. W 2023 roku PBS POWER EQUIPMENT eksportował kotły przemysłowe i palniki do wielu krajów, w tym do Japonii, Indii, Indonezji, Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, Jordanii, Brazylii i Wietnamu. Oprócz imponujących wyników finansowych, ekspansja na rynkach światowych była jednym z powodów zainteresowania spółką ze strony francuskiej firmy inżynieryjnej Babcock Wanson.

Efekt działań

W lutym 2023 roku Jet Investment sprzedał PBS POWER EQUIPMENT silnemu międzynarodowemu partnerowi. Dzięki temu firma może dalej się rozwijać, wchodząc na nowe rynki i poszukując dodatkowych synergii. Realizowana przez 15 lat strategia budowania wartości firmy oraz poszerzenie portfolio produktów sprawiły, że PBS POWER EQUIPMENT stał się jednym z liderów w branży produkcji palników i kotłów przemysłowych ze znacznym udziałem w rynku w Czechach, doświadczeniem w realizacji wielu międzynarodowych projektów i rocznym przychodami na poziomie niemal 8 mln EUR.

Zwrot z inwestycji

Biorąc pod uwagę, że firma została stworzona od podstaw, osiągnięty zwrot z inwestycji okazał się imponujący i był kilkaset razy wyższy niż wartość początkowych nakładów. Tym samym inwestycja w PBS POWER EQUIPMENT okazała się jedną z najbardziej udanych strategii wzrostowych w historii funduszu.

LESS & TIMBER

Początek inwestycji – Styczeń 2015

Jet Investment nabył przedsiębiorstwo przetwórstwa drewna LESS & TIMBER w 2015 roku w drodze postępowania upadłościowego i tym samym stał się wyłącznym właścicielem jednego z najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa drewna iglastego w UE. Ta relatywnie dobrze prosperująca firma wpadła w kłopoty finansowe z powodu wysokich kosztów inwestycji. Dla Jet Investment była to strategiczna inwestycja z dużymi perspektywami wzrostu.

Sprzedaż – Czerwiec 2018

Posiadając trzy odległe od siebie tartaki i zakład przetwórstwa drewna, firma wymagała restrukturyzacji i poprawy działalności operacyjnej. W ciągu niespełna czterech lat zarządzania przez Jet Investment firma pozbyła się zbędnych aktywów, a inwestując w nową halę produkcyjną na terenie zakładu w miejscowości Čáslav, skoncentrowała w jednym miejscu kluczową działalność tartaczną i produkcji drewna klejonego. Dzięki temu, nie tylko udało się zwiększyć produkcję drewna klejonego z 15 000 m3 do 20 000 m3 rocznie, ale także osiągnąć synergie kosztowe i w innych obszarach działalności.

Efekt działań

W 2018 roku, firma została kupiona przez czeską grupę inwestycyjną Prosperita Holding. LESS & TIMBER, zatrudniający ponad 300 pracowników, znalazł się w rękach silnego partnera strategicznego, który zamierza rozwijać produkcję i zwiększać zatrudnienie.

Zwrot z inwestycji

Projekt wygenerował zwrot w wysokości 6,3-krotności zainwestowanego kapitału brutto, co oznacza, że ​​była to jedna z najbardziej udanych inwestycji Jet Investment w historii.

MSV Metal Group

Początek inwestycji – Styczeń 2013

Jet Investment przejął MSV Metal (dawniej Vagónka Studénka), w styczniu 2013 roku. Wiodący europejski producent odkuwek matrycowych, wytłoczek, zderzaków, haków holowniczych, sprzęgów śrubowych i dyszli dla kolei i innych gałęzi przemysłu, ogłosił upadłość w maju 2011 roku z powodu kłopotów poprzednich właścicieli. Reorganizacja firmy rozpoczęła się w lipcu 2011 roku. Była to jedna z największych zatwierdzonych przez sąd reorganizacji firmy produkcyjnej w Czechach. Przejmując spółkę w styczniu 2013 roku, Jet Investment postawił sobie za cel stabilizację firmy, rozwój segmentu podzespołów, maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz konsolidację rynku.

Sprzedaż – Luty 2020

Ośmioletnia inwestycja Jet Investment zakończyła się z sukcesem sprzedażą spółki MSV Metal Studénka. Firma stała się liderem rynku o wysokiej renomie, zarówno pod względem jakości i niezawodności, jak i możliwości rozwijania nowych produktów. Do najważniejszych nowych produktów należą nowe rodzaje zderzaków i sprzęgów śrubowych. MSV Metal jako jedyna firma na rynku poradziła sobie z wymogami nowych norm dla złączy śrubowych. Wszystkie te cele zostały osiągnięte dzięki doświadczonemu zarządowi firmy i przygotowanej przez niego ambitnej strategii. Istotnym powodem rozwoju firmy były także inwestycje w nowe technologie i produkty o łącznej wartości 15 mln EUR, zwłaszcza w budowę lakierni, linii do obróbki cieplnej, a także w moce CNC i agregaty kuźnicze GO. Nie bez znaczenia były także działania Jet Investment związane ze zwiększeniem poziomu zadowolenia pracowników firmy, o czym świadczy wzrost średniego wynagrodzenia dla pracowników fizycznych oraz zbudowanie wizerunku MSV Metal jako jednego z najlepszych pracodawców w regionie.
Istotnym impulsem do rozwoju było również przejęcie polskiego konkurenta, Kuźni Ostrów Wielkopolski, dzięki czemu firma zwiększyła moce produkcyjne, zdobyła dostęp do polskiego rynku i nowego produktu oraz zwiększyła zaufanie wśród klientów. W okresie inwestycji Jet Investment udało się również pozyskać wielu nowych klientów.

Efekt działań

W ciągu ośmiu lat inwestycji, MSV Metal Studénka stała się dochodową firmą, która rozwija własne technologie i dobrze wynagradza swoich pracowników. To spółka z imponującym portfelem zamówień, w pełni wykorzystująca moce produkcyjne, z jasną wizją rozwoju i planem inwestycji. Nowy właściciel, Moravia Steel, jako inwestor strategiczny, będzie kontynuował rozwój MSV Metal i wykorzysta synergie płynące ze współpracy firmy z pozostałymi spółkami holdingu.

Zwrot z inwestycji

Inwestycja przyniosła stopę zwrotu w wysokości 5,54-krotności zainwestowanego kapitału brutto. Przychody grupy wzrosły z 28,24 mln EUR do 52 mln EUR, zysk EBITDA z około 3,84 mln EUR do 8 mln EUR. W tym samym czasie średnie miesięczne wynagrodzenie w MSV Metal wzrosło z 1 120 EUR do 1520 EUR.

 

 

 

BENET AUTOMOTIVE

Początek inwestycji – Wrzesień 2017

Jet Investment przejął BENET AUTOMOTIVE w 2017 roku bezpośrednio od założyciela firmy. Chociaż firma miała już za sobą wiele lat rozwoju, brak odpowiedniego systemu zarządzania uniemożliwiał jej efektywne funkcjonowanie. Utrudniało to dalszy rozwój firmy, której roczne przychody wynosiły około 40 mln EUR. Zarządzana bezpośrednio przez ówczesnego właściciela, firma nie posiadała profesjonalnego zarządu. Dla Jet Investment była to inwestycja strategiczna, stanowiąca korzystne uzupełnienie portfela spółek produkujących i przetwarzających materiały węglowe.

Sprzedaż – Sierpień 2019

W stosunkowo krótkim czasie Jet Investment zbudował nowy zespół menedżerski i rozpoczął wdrażanie skutecznych metod zarządzania. Fundusz rozpoczął transformację firmy, by przygotować spółkę na szybki wzrost związany z dużym popytem na jej produkty. Firma rozpoczęła wiele inwestycji w takich obszarach jak: produkcja autoklawów, obróbka skrawaniem CNC, pozyskanie technologii tłoczenia elementów karbonowych czy oprogramowania do monitorowania produktów i zarządzania produkcją. Centralizacja produkcji części karbonowych i nowy model produkcji w głównym zakładzie w Milovicach również przyczyniły się do umocnienia pozycji BENET jako stabilnego dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Efekt działań

W 2019 roku firma BENET AUTOMOTIVE została przejęta przez japońską firmę technologiczną Teijin Limited, stając się kluczowym elementem jej ekspansji na europejskim rynku motoryzacyjnym. Teijin jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży zaawansowanych technologicznie materiałów i produktów.

Zwrot z inwestycji

Sprzedaż BENET AUTOMOTIVE strategicznemu partnerowi była relatywnie szybkim i skutecznym wyjściem Jet Investment z inwestycji.

KORDÁRNA Plus

Českomoravský len, a. s.

ZPA Nová Paka, a. s.

Moravské autoopravny, a. s.

KORDÁRNA Plus

Początek inwestycji – Maj 2010

Jet Investment wraz z partnerami finansowymi przejął 100% udziałów w Kordárna Plus, Kordservice i Technické úklidové služby oraz mniejszościowy udział w Texiplast. Spółki te były wówczas w stanie niewypłacalności.
Następnie w 2011 roku Jet Investment nabył 100% udziałów w spółce Slovkord Plus. Była to pierwsza, zatwierdzona przez sąd, transgraniczna restrukturyzacja spółki w Czechach. Dziś uznawana jest za jedną z najbardziej udanych restrukturyzacji w kraju. Firma z 75-letnią historią wpadła w kłopoty finansowe z powodu problemów ze spłatą zadłużenia zaciągniętego na ogromne inwestycje w produkcję włókna w zakładzie Senica. Zakład ten został zamknięty w 2009 roku, a fabryka tkanin w Velké nad Veličkou zwolniła pracowników i straciła większość znaczących klientów z branży oponiarskiej.

Sprzedaż – Październik 2018

Jet Investment był właścicielem Kordárna Plus przez ponad 8 lat. W tym czasie ustabilizował sytuację firmy, połączył produkcję geotekstyliów i geosiatek w ramach słowackiej spółki Texiplast, a następnie sprzedał ją inwestorowi strategicznemu. Zakończył też działalność nierentownych części przedsiębiorstwa, wydzielił aktywa nieprodukcyjne, połączył rozproszone struktury firmy w spółki Kordárna Plus i Kordplast oraz, co najważniejsze, wdrożył strategię umożliwiającą dalszy rozwój. W tym okresie pomyślnie zakończono również inwestycję w produkcję własnego włókna technicznego i rozpoczęto produkcję zupełnie nowego produktu – zaawansowanych technologicznie tkanin węglowych. W latach 2010-18 sprzedaż tkanin kordowych wzrosła trzykrotnie, a jednocześnie, pomimo załamania koniunktury, firmie udało się utrzymać pozycję na rynku tkanin technicznych do przenośników taśmowych. Zysk EBITDA wzrósł z 2,24 mln EUR w 2010 roku do niemal 11,2 mln EUR w 2018 roku. Kordárna pod zarządem Jet Investment zwiększyła też liczbę pracowników o 250.

Efekt działań

W październiku 2018 roku Jet Investment sprzedał spółki Kordárna i Kordplast tajlandzkiemu gigantowi petrochemicznemu Indorama Ventures. Pod zarządem Jet Investment, firma z dwoma zakładami produkcyjnymi w Velké nad Veličkou w Czechach i w Senicy na Słowacji stała się czołowym europejskim producentem kordu i tkanin technicznych o mocach produkcyjnych na poziomie 50 000 ton. Produkty Kordárny są eksportowane do ponad 15 krajów w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji. Kordárna zajmuje również strategiczną pozycję w europejskim przemyśle motoryzacyjnym – główni producenci samochodów i opon zlokalizowani są w odległości 500 km. Konsolidacja Kordárny w ramach działalności petrochemicznej nowego właściciela zapewni dalszy rozwój firmy na światowym rynku.

Zwrot z inwestycji

Inwestycja przyniosła zwrot w wysokości 5,75-krotności zainwestowanego kapitału brutto. Jest to jedna z najbardziej udanych inwestycji w historii Jet Investment.

Českomoravský len, a. s.

Początek inwestycji – Luty 2000

Firma przynosiła straty w momencie przejęcia przez Jet Investment. Była podzielona na trzy niezależne zakłady produkcyjne: impregnację papieru i laminację płyt dla przemysłu meblarskiego, obróbkę łodyg lnu w zakładach przetwórstwa oraz obróbkę metali, przy jednoczesnym rozwijaniu własnej linii prostych maszyn rolniczych.

Sprzedaż – Marzec 2001

Jet Investment ustabilizował firmę, likwidując mało obiecujący segment obróbki metali i redukując liczbę pracowników administracyjnych. To pozwoliło firmie w ciągu roku znaleźć partnerów strategicznych dla dwóch pozostałych oddziałów. Laminacja wraz z aktywami produkcyjnymi i nieruchomościami została przejęta przez jednego z największych producentów płyt z włókna drzewnego i MDF, Dřevozpracující družstvo Lukavec. Oddział przetwórstwa lnu, wraz z większością zakładów produkcyjnych, został przejęty przez spółkę należącą do plantatorów lnu.

Efekt działań

Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym Jet Investment, udało się wydzielić dobrze funkcjonujące oddziały w podupadającej firmie, zachowując jednocześnie w dużej mierze produkcję i miejsca pracy.

Zwrot z inwestycji

Stopa zwrotu wyniosła 3,9-krotność zainwestowanego kapitału brutto.

ZPA Nová Paka, a. s.

Początek inwestycji – Sierpień 2001

Jet Investment przejął podupadającą spółkę ZPA Nová Paka, kiedy jej dotychczasowy zarząd nie był w stanie zrealizować biznesplanu mającego wyprowadzić firmę z kryzysu. Do eskalacji problemów przyczynił się bank, który zażądał natychmiastowej całkowitej spłaty kredytów, co naraziło spółkę na ryzyko upadłości.

Sprzedaż – Listopad 2007

W ramach zarządzania kryzysowego Jet Investment przygotował strategię wyprowadzenia firmy z upadłości. Jej główne elementy to: pozyskanie kredytu z innego banku, zmniejszenie liczby pracowników w stosunku do osiąganych przychodów, ustalenie polityki sprzedażowej i cenowej, lepsze wykorzystanie zbędnego majątku oraz, co najważniejsze, rozwinięcie produkcji urządzeń pomiarowo-kontrolnych dla przemysłu, która miała dobre perspektywy wzrostu.

Efekt działań

Dzięki wdrożeniu planu naprawczego spółka, która od lat przynosiła straty, zbudowała silną pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. Utrzymała wysoką jakość produkcji i pomyślnie przeszła rygorystyczny proces certyfikacji, dzięki czemu jej produkcja mogła być skierowana na potrzeby energetyki jądrowej. ZPA Nová Paka z powodzeniem kontynuuje swoją działalność biznesową.

Zwrot z inwestycji

Stopa zwrotu wyniosła 6,8-krotność zainwestowanego kapitału brutto.

Moravské autoopravny, a. s.

Początek inwestycji – Październik 1998

Krótko po przejęciu okazało się, że spółka, która kontynuowała działalność dawnej państwowej firmy transportowej ČSAD, ma wąską specjalizację ukierunkowaną na serwisowanie i naprawę pojazdów ciężarowych marki Tatra i nie jest w stanie przetrwać w nowych warunkach rynkowych. Konkurowała z wieloma mniejszymi podmiotami, które oferowały podobne usługi o podobnej jakości ale przy znacznie niższych kosztach. Co więcej, problemy samej Tatry miały również negatywny wpływ na działalność Moravské autoopravny.

Sprzedaż – Luty 2002

Jet Investment z powodzeniem zrealizował plan mający na celu wygaszenie działalności produkcyjnej i sprzedaż majątku firmy.

Zwrot z inwestycji

Stopa zwrotu wyniosła czterokrotność zainwestowanego kapitału brutto.

Sběrné suroviny, a. s.

Sběrné suroviny, a. s.

Początek inwestycji – Sierpień 1999

Spółka Sběrné suroviny zajmowała się zbieraniem i segregacją odpadów do recyklingu, a następnie sprzedażą surowców wtórnych. Spółka zarządzała wieloma regionalnymi centrami, które z kolei prowadziły setki punktów skupu surowców wtórnych. Tak skomplikowana struktura organizacyjna uniemożliwiała firmie osiąganie odpowiednich zysków.

Sprzedaż – Marzec 2001

Po podziale firmy na poszczególne centra, większość z nich została sprzedana przetwórcom materiałów wtórnych i sprzedawcom (m.in. Remat i ASA). Niektóre z mniej atrakcyjnych punktów skupu zostały sprzedane bezpośrednio ich pracownikom.

Efekt działań

Pomimo likwidacji firmy w jej pierwotnym kształcie, przedsiębiorstwo pomyślnie się rozwija w rękach nowych właścicieli.

Zwrot z inwestycji

Stopa zwrotu wyniosła 2,9-krotność zainwestowanego kapitału brutto.

Udane dezinwestycje

Spółka Sektor Przejęcie Sprzedaż
BENVIG HEAT TRANSFER Inżynieria przemysłowa Sierpień 2016 Lipiec 2023
PBS POWER EQUIPMENT Inżynieria energetyczna Czerwiec 2007 Styczeń 2023
PAYMENT4U Elektrotechniczny i tworzenie oprogramowania Lipiec 2016 Kwiecień 2020
MSV Metal Group Tabor kolejowy
 Styczeń 2013 Luty 2020
BENET AUTOMOTIVE Materiały karbonowe, komponenty samochodowe Wrzesień 2017 Sierpień 2019
LESS & TIMBER Przemysł drzewny, inżynieria energetyczna Styczeń 2015 Czerwiec 2018
KORDÁRNA Plus Tkaniny techniczne, chemia specjalistyczna Maj 2010 Październik 2018
Texiplast, a. s. Geosyntetyki April 2010 Wrzesień 2013
Avízo, s. r. o. Opakowania Sierpień 2008 Marzec 2013
Rolofol, s. r. o. Opakowania Styczeń 2008 Listopad 2011
ZPA Nová Paka, a. s. Elektromechanika Sierpień 2001 Listopad 2007
Jitka, a. s. Tkaniny Wrzesień 2005 Wrzesień 2007
Hutní montáže, a. s. Przemysł ciężki Sierpień 2002 Marzec 2005
Adast Blansko, a. s. Inżynieryjny Marzec 2004 Październik 2004
Vinium, a. s. Przemysł spożywczy Lipiec 2001 Kwiecień 2003
Moravské autoopravny, a. s. Motoryzacyjny Październik 1998 Luty 2002
Českomoravský len, a. s. Tkaniny Luty 2000 Marzec 2001
Sběrné suroviny, a. s. Zbieranie i recykling odpadów Sierpień 1999 Marzec 2001
Kornolit, a. s. Produkcja plastiku Kwiecień 1998 Luty 2000